Öne Çıkanlar yunusemre belediyesi şehzadeler belediyesi Manisa Büyükşehir Belediyesi belediyesi büyükşehir belediyesi

Eğitime Destek Platformu Manisa Temsilciliği Hilaliye İmam Hatip Lisesini Ziyaret etti

Eğitime Destek Platformu Manisa Temsilciliği olarak her ay bir kurumumuzu tanıtmak için yola çıktık. Geçtiğimiz ay “Demirci Akıncılar 4-6 Yaş Kur’an Kursu”nu tanıtmaya gayret ettik. Bu ay Akhisar Hilaliye Erkek Kur’an Kursu olarak başlayan ve daha sonra gelişerek devam eden eğitim faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek için Eğitime Destek Platformu Ege Bölge Sorumlu Yardımcısı ve Manisa İlim Yayma Cemiyeti İl Sorumlusu Recep Özgüvenç hocamızla birlikte yola çıktık. Hilaliye Eğitim Vakfı Başkanı Abdullah Yılmaz ile telefonla görüşerek randevumuzu almıştık. Bizleri Hilaliye Eğitim Vakfı Genel Müdürü Necmettin Sözbir ve Hilaliye Eğitim Vakfı Eğitim Koordinatörü Musa Sait Taş hocamız karşıladılar. 
 
Akhisar ve çevreyi çok iyi gören bir konumda yerleşmiş olan Hilaliye Külliyesi’ne ulaştık. Muhteşem bir cami ve eğitim kurumlarının bulunduğu külliyede yetkililerle yapılan çalışmalar hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşinin ardından Hilaliye Külliyesinde bulunan; Hilaliye Eğitim Vakfı hizmet birimlerini, Hilaliye Şahin Yılmaz Proje İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulunu, Hilaliye Erkek Kur’an Kursunu ve pansiyon pansiyon bölümlerini gezdik. Öğrenci  ve nöbetçi öğretmenlerimizle görüştük. Her yer tertemiz, düzenli ve eğitim öğretime son derece uygundu. Bizlere bu imkânı sağlayan tüm yöneticilere teşekkür ediyoruz. Yaptıkları çalışmalar için milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hizmetlerinin daim olmasını temenni ediyoruz. Sizler için hazırladığımız soruları ve verdikleri cevapları paylaşmak istiyoruz. 
 
Soru: Değerli hocalarımız öncelikle bize kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ederiz. Bizler Eğitime Destek Platformu Manisa Temsilciliği olarak her ay bir kurumumuzun tanıtmaya gayret ediyoruz. Bu vesile ile bu ay da Hilaliye Kuran Kursu ve Eğitim Kurumlarını tanıtmak istiyoruz. Hilaliye Kuran Kursu ve Eğitim Kurumları kuruluşu hakkında bilgi verebilir misiniz? Kimlerin emeği var? Hangi amaçlarla yola çıkılarak bu hizmetler ortaya çıkmıştır?
 
Cevap: Öncelikle kurumumuza hoş geldiniz. Bizlere kurumumuz tanıtmak adına verdiğiniz imkân için teşekkür ediyoruz. Bu kurumların fikir babası ve üncüsü olan Şahin Yılmaz Hocamızdan ve onun hayatından kısaca bahsetmek istiyoruz.
 
Hilaliye Kur’an Kurslarının kurucusu olan Şahin Yılmaz Hocamız 1936 yılında Erzurum’un İspir ilçesinin Elmalı köyünde dünyaya gelmiştir. 1945 yılında babasından Kur’an okumayı öğrenip köydeki imamın da desteğiyle hafızlığa başlamıştır. Köydeki imkansızlıklar nedeniyle ancak 1950 yılında hıfzını ikmal edebilmiştir. Erzurum’da Arapça dersleri de okumuştur. Erzurum’da eğitim aldığı medresede kalacak yer olmadığı için İstanbul’a gitmiş, orada Gönenli Mehmet Efendi ve diğer hamiyetli insanlar tarafından tamir ettirilen Üçbaş Medresesinde eğitimine devam etmiştir.  Burada kafiye İslami ilimler, hadis, fıkıh ve benzeri eğitimler almıştır. Bu eğitimlerin ardından memleketi Erzurum’a dönmeye karar vermiştir. Eski hocası Muhammet Sıddık Efendi’nin imam olduğu Aşağı Mumcu Camii’nde küçük odasında kalmaya başlamış ancak Erzurum’un soğuk havasından dolayı çocukluktan gelen rahatsızlığının nüksetmesiyle tekrar İstanbul’a dönmüştür.
 
İstanbul’da eğitimlerine ve görevlerine devam etmiş, vaizlik belgesini almıştır. 1957 yılında Ramazan’da vaizlik yapmak üzere İzmir’e giderken Akhisar’a uğramış, Akhisar’ın hamiyetli insanlarının katkısıyla üç yıl boyunca Akhisar’da Ramazan ayları boyunca vaizlik ve imamlık yapmıştır. Askerlik vazifesi sonrası 1962 yılında Akhisar’a yerleşmiş ve Hilal Camii’nde göreve başlamıştır. Önceleri Arapça dersleri vermiş ve talebelerini üniversite eğitimine yönlendirmiştir. Zamanla Arapça derslerinin yerini hafızlık eğitimi almıştır.
 
Şahin Yılmaz Hocamız ömrü boyunca pek çok hafız, pek çok Kur’an talebesi yetiştirmiş, öğrencilerine manevi eğitimler vermiştir. Zamanla Kuran Kurslarının ve öğrencilerin sayısı artmış eğitim faaliyetleri genişlemiştir. Şahin Yılmaz hocamız emekli olmasına rağmen “din hizmetlerinin emekliliği olmaz” diyerek ölünceye kadar eğitim hizmetlerine devam etmiştir. 28 Mayıs 2007 yılında Hakk’ın rahmetine kavuşmuş olan hocamıza Allah’tan rahmet diliyoruz. 
Kur’an Kursu faaliyetleri, 1962 yılında Hocamızın, Manisa’nın Akhisar ilçesine gelmesiyle başlamıştır. Önce ‘Hilaliye Kur’an Kursu Öğrencilerini Koruma Derneği’ çatısı altında eğitim faaliyetlerine başlamış, artan öğrenci sayısıyla bu dernek çatısı altında 1979 yılına kadar eğitim çalışmaları devam etmiştir. İlk hafızlık mezunları 1971 yılında verilmiştir. Dernek olarak başlanan çalışmaları sürdürmek ve daha da kalıcı hale getirmek için Hilaliye Eğitim Vakfı, 1979 yılında merhum Şahin Yılmaz hocamız tarafından; millî, manevî ve kültürel değerlerine bağlı, yeterli, yüksek karakterli, ilim adamları yetiştirmek gayesi ile kurulmuştur. Bu gaye ile 60 yıldır faaliyetlerine devam eden vakfımız, binlerce vatan evladına yüce dinimizin öğretilip yaşatılması, Peygamber Efendimiz (ASM)’ın anlatılıp sevdirilmesi ve Kur’an-ı Kerim’in usulüne uygun öğretilmesinde, öncülük etmektedir. Bu gayretlerle, Türkiye’de parmakla gösterilen Kur’an Kursları arasına girmiştir.
 
28 Şubat sürecinden sonra İmam-Hatipler ve Kur’an Kursları bir bir kapatılırken 2000 yılında özel lisemiz Şahin Yılmaz Hocamızın gayretleriyle açılmış, hafızlığını bitiren her öğrencinin lise eğitiminin tüm masrafları vakfımız tarafından karşılanmıştır. Bu teşvik Hilaliye Kur’an Kursumuzda, öğrenci sayısının kısa zamanda artmasına vesile olmuştur. Bu sayede yüzlerce hafız yetişmiştir. Şimdi ise Millî Eğitim Bakanlığımızın 4+4+4 sistemine geçişinden sonra, ortaokul ve lise kısmının açılması ile ilkokul 4’ü bitiren öğrencilerimize hem Kur’an Kursu hem de ortaokul eğitimini alabilmeleri için vakıf olarak tüm imkanlarımızı sağlamaktayız.
 
Soru: Hafızlık müessesi önemli bir müessese. Çok önemli bir vazife icrasında bulunuyorsunuz. Sizi bu ciddi çalışmalarınız için tebrik ediyoruz. Hafızlık çalışmalarınızdan bahseder misiniz? 
 
Cevap: Vakfımız bugüne kadar Kur’an Kurslarında okumuş 5 bini hafız olmak üzere yaklaşık yirmi bin öğrencinin iaşe, ibate ve ihtiyaçları karşılanmıştır. Akhisar Erkek Kur’an Kursumuzda toplam 265 öğrencimiz (120 hafız), Akhisar Kız Kur’an Kursumuzda toplam 185 öğrencimiz (87 hafize), Uşak Kız Kur’an kursumuzda toplam 99 öğrencimiz (54 hafize) orta ve lise düzeyinde Kur’an kursu eğitimlerine devam etmektedirler. Vakfımız bünyesinde bulunan Akhisar Merkez Erkek ve Kız Kur’an Kurslarımız, Uşak Dülgeroğlu Kız Kur’an Kursumuz ile birlikte halihazırda ortaokul ve lise düzeyinde 685 öğrencimiz, eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Bu öğrencilerimizin iaşe ve barınmaları ile ilgili tüm masrafları vakfımız tarafından karşılanmaktadır.
 
Kur’an kurslarımız, ecdadımızın 1400 yıldır devam ettirdiği hafız yetiştirme geleneğini bugün de devam ettirmekle bu necip milletin üzerindeki sorumluluğu ve mesuliyeti de kaldırmaktadır. Hilaliye Eğitim Vakfı olarak mevcut imkânlar dâhilinde istiyoruz ki bu evlatlarımızın kendi irade ve gayretleriyle girdikleri bu eğitim sürecine nezaret edelim; onlara Kur’an-ı Kerim’in lafzını, emirlerini ve Peygamber efendimiz (ASM)’ın sünneti seniyyesini öğrenmelerine vesile olalım. Zira hamiyetperver milletimizin vicdanında her zaman hüsnü kabul görmüş olan Hilaliye, tecrübeli öğretmen ve personel kadrosu ile, öğretim teknikleri, plan, program, müfredat, motivasyon, sosyal ilişkiler ve iletişim gibi çağımızda geçerli olan metotlarla beslenmesi, gerekli ihtiyaçların karşılanması, kurumumuzun temel prensibidir.
 
Modern teknolojiyle donatılmış akıllı binalarda, Kur’an Kursu ve hafızlık eğitiminde Hilaliye öncü olmaya devam edecektir. Hilaliye Eğitim Vakfı, evlatlarımıza en güzel en nitelikli Kur’an ve hafızlık eğitimi vermeyi topluma kaliteli hizmet veren müesseseler haline gelmeyi hedeflemiş olan bir kurumdur.
 
Soru: Hilaliye Eğitim Vakfı, Hilaliye Kız Kur’an Kursu ve Hilaliye Külliyesi, Uşak Dülgeroğlu Kız Kuran Kursu olmak üzere üç ayrı kurum aracılığı ile hizmet veriyorsunuz. Ayrıca okul öncesi çocuklara ait bir hizmetiniz var mı? 4-6 Yaş Kuran Kursu eğitimleri hakkında bilgi verir misiniz? 
 
Cevap: 2015 yılında 4-6 yaş Kur’an Kursu faaliyetlerimize başladık. Şu anda 4-6 yaş grubunda Akhisar’da 190, Uşakta 135, Ahmetli ilçemizde 45, Ahmetli Alahıdır köyünde de 12 öğrencimiz eğitimlerine devam etmektedir. Yani tüm kurumlarımızda 382 öğrencimiz 4-6 yaş Kuran Kursu eğitimi almaktadır. 
 
Soru: Kız çocuklarımızın eğitimi çok önemli. Bildiğimiz kadarıyla Akhisar’da faaliyetleriniz erkek öğrencilere yönelik başlamıştı. Kız Kuran Kursu çalışmaları ne zaman başladı? Kız Kuran Kursu eğitimleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? 
 
Cevap: Kız Kur’an Kursu eğitimlerimiz 1993 yılında başladı. İlk önce Akhisar merkezdeki kız Kur’an Kursumuzda kız öğrencilerimize hizmet vermeye başladık. 1996 yılında  Uşak Dülgeroğlu Kız Kur’an Kursumuzda Kur’an eğitimleri ve hafızlık eğitimleri ve 4-6 yaş Kuran Kursu eğitimlerimiz devam etmektedir.
 
Soru: Akhisar dışında Ahmetli ve Uşak’ta eğitim faaliyetleriniz var. Uşak Hilaliye Dülgeroğlu Kur’an Kursu hakkında bilgi verir misiniz?
 
Cevap: Hilaliye Eğitim Vakfı’na bağlı Uşak Hilaliye Dülgeroğlu Kız Kur’an Kursumuz 1996 senesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamış olup bugüne kadar Hilaliye Kur’an kurslarının eğitim ciddiyet ve prensiplerini kalitesini Uşak il sınırları içerisinde temsil etmektedir. Kursumuz yatılı olarak 100 talebeye hizmet verebilecek kapasitededir: Bu kursumuzda 1996 senesinden bu yana yaz Kur’an kursları dahil 3000’den fazla talebimize Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilmihal eğitimleri verilmiştir. Buradaki öğrencilerimiz orta ve lise eğitimlerine de devam etmektedirler. Uşak’ta bulunan kursumuzdan yaklaşık 400 talebimiz hafız olarak yetiştirilmiştir. Burada 4-6 yaş öğrencilerine de eğitim faaliyetimiz devam etmektedir.
 
Soru: Şimdi Hilaliye Erkek Kur’an Kursu ve Hilaliye Şahin Yılmaz Proje İmam Hatibin olduğu Yeni Külliye diye isimlendirilen yerin yapımına ne zaman başlandı? Ne zaman hizmete açıldı? Burada hangi binalar mevcut ve kapasite nedir?
 
Cevap: Mevcut binalarımızın talepler karşısında yetersiz ve şehir içinde kalması, sosyal alanlarının az olması nedeniyle hayalini kurduğumuz; merhum hocamızın duasının bir neticesi ve aynı zamanda vasiyeti olan yeni Hilaliye Külliye Projesi, Hilaliye gönüllerinin ve hayırsever halkımızın desteği ile hizmete geçti.  
 
2011 yılında mevcut külliyenin bulunduğu bölgede 30 dönüm arazi satın alınarak 2014’te cami temeli atıldı ve 2015’te cami açılışı gerçekleşti. Çalışmalar neticesi şu ana kadar Kur’an Kursu bölümümüz, pansiyon bölümü ve proje okulu olarak hizmet veren Erkek İmam Hatip Ortaokulu ve Anadolu İmam-Hatip Lisesi bölümü hizmete açılmıştır. İnşaatı bitirilmek üzere olan yeni bloğumuz tamamlandığında daha geniş bir alanda eğitim çalışmalarımız yapılacaktır. Külliye diye nitelenen bu alan 30 bin metrekare arazi üzerine cami, idari bina, hafızlık sonrası eğitim binası, yüzüne ve hafızlık Kur’an kursları, yurt binaları, sosyal tesis alanları ile birlikte 36 bin 400 m2 kapalı alanlık bir eğitim kompleksine sahiptir. 
 
Soru: Öğrencilerinizin sadece Akhisar ve Manisa çevresinden olmadığını ifade etmiştiniz. Ülkemizden hangi il ve ilçelerden öğrencileriniz bulunuyor? Yurtdışından öğrenciniz var mı?
 
Cevap: Külliyemizde Türkiye’nin pek çok ilinden ve yurt dışından öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Türkiye’nin 50 farklı ilinden öğrencimiz bulunmaktadır. Dünyanın 10 farklı ülkesinden Kazakistan, Rusya, Suriye, Tacikistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hollanda, Sudan, Etiyopya ve Filipinler’den öğrencilerimiz eğitimlerine devam etmektedir. En çok Kazakistan’dan olmak üzere değişik devletlerde yabancı öğrenciler bulunmaktadır. 
 
Soru: Çocuğuna hafızlık eğitimi aldırmayı düşünen anne ve babalara ve tür tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
 
Cevap: Hafızlık bir yetenek ve nasip meselesidir. Anne ve babanın tutumu kadar çocuğun istekli olması ve kabiliyeti önemlidir. Bizler de hafızlık eğitimi verirken çocuklarımızın yetenekleri yanında onların motivasyonuna da son derece önem veriyoruz. Öğrencilerimiz, genellikle iki yıl içerisinde hafızlıklarını tamamlamaktadırlar. En uzun süre olarak 2,5 yıl içinde hafızlık eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Bu noktada, evlatlarını hafız olarak yetiştirmek isteyen velilerimize büyük görev düşmektedir. Çocuklarını önce tanımaları, yeteneklerini ve isteklerini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Velilerinin ve çevrelerinin de desteği olduğu taktirde hafızlık almak isteyen öğrencilerimizle yolun yarısını kolaylıkla kat etmiş oluyoruz.
 
Soru: Külliyenin girişinde buluna muhteşem cami ilk bakışta dikkati çekiyor. Hilaliye bünyesinde bulunan Şahin Hoca Camii hakkında bilgi verir misiniz?
 
Cevap: Şahin Hoca Camii’nin 2014 yılında temeli atıldı 2015 yılında hizmete açıldı. Külliyenin içerisinde bulunan camimiz iç alanda 1000 dış alanda 1700 kişi olmak üzere toplam 2700 kişiliktir. Ayrıca hafızlık ve hafızlık hazırlığı yapılan bölümlerimizde de özel küçük mescitler bulunmaktadır. Her yıl camimizde hafızlık mezuniyet törenleri icra edilmektedir.
 
Soru: Öğrencilerinize sosyal ve sportif faaliyetlerle ilgili çalışmalar ve çalışma alanları yapıyor musunuz?
 
Cevap: Öğrencilerimizin yararlanabilmesi için sportif tesislerimiz mevcuttur. Şu anda kapalı spor alanı çalışmalarımız bitirilmek üzeredir. Ayrıca isteyen öğrencilerimize yönelik olarak sanatsal faaliyet alanları da mevcuttur. Rehber öğretmenler vasıtasıyla öğrencilerimizin kabiliyetleri keşfedilerek ilgi duydukları alanlarda da kendilerine destek olunmaktadır. Ayrıca psikolojik rehberlik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir. Ders çalışma alanları, oyun alanları ve kütüphanemiz mevcuttur.
 
Öğrencilerimizin moral ve motivasyonunu artırmak adına tarih ve kültürel mekanlara geziler düzenlemekteyiz. Güncel gelişmeleri takip etmek adına birçok konferans ve seminere ev sahipliği yapmaktayız.
 
Hafızlığını tamamlayan öğrencilerimize her yıl hafızlık merasim törenleri icra etmekteyiz. Hilal Eğitim Vakfı, Türkiye genelinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından 133 üye ve katılımcının yer aldığı Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV)kurucu üyesidir. Aynı zamanda altı kıta 67 ülke ve 354 STK üyesinin yer aldığı İslam Dünyası Sivil Toplum Birliği (İDSB) kurucu üyesidir. Zaman zaman üyesi olduğu bu sivil toplum kuruluşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmekteyiz.
 
Türkiye’deki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımız ile dünya çapındaki Müslüman kardeşlerimize sosyal projeler kapsamında elimizden geldiğince yardımcı olmakta, Gençlik Merkezleri ile iş birliği içerisinde birçok sosyal projede yer almaktayız. Müftülükler aracılığıyla yerelde il, ilçe merkezleri ve köylerde irşat eğitim programlarında görev almaktayız. Camilerde mukabeleler hatim ve teravih namazları, kutsal gün ve gecelerin organizasyonları programlarını yapmaktayız.
 
Soru: Vakfınız bünyesinde bulunan Proje İmam Hatip Liseleri/İmam Hatip Ortaokulları ve yapılan hizmetler hakkında bilgi verebilir misiniz? 
 
Cevap: Yaklaşık 60 yıldır faaliyetlerine devam eden Hilaliye Eğitim Vakfımız binlerce vatan evladına yüce dinimizin öğretilip yaşatılması, peygamber efendimizin anlatılıp sevdirilmesi ve Kur’an-ı Kerim Kerim’in usulüne uygun öğretilmesine öncülük etmiştir. 
 
2021 yılı itibari ile Millî Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Hilaliye Eğitim Vakfı arasında düzenlenen protokolle var olan özel okulumuz Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine dönüştürüldü. Yine benzer bir protokolle Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi açılmıştır. Açılan bu okullar hafızlık proje okulları olarak da yatılı hizmet vermektedir. Hilaliye İmam Hatip Ortaokulunda 188 öğrenci, Hilaliye Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 110 öğrenci eğitim görmektedir. Hilaliye Şahin Yılmaz İmam Hatip Ortaokulunda 170 öğrenci, Hilaliye Şahin Yılmaz Anadolu Lisesinde 116 öğrenci eğitime devam etmektedirler.
 
Soru: Kur’an kurslarında Kur’an eğitiminin yanı sıra ne tür eğitim ve faaliyetler ile gençlerimizi donatmaya çalışıyorsunuz?
 
Cevap: Günlük dinî yaşantıları için gerekli asgari hâlin öğretilmesi, sosyal hayatın vazgeçilmezi olan adabımuaşeret kaidelerinin öğretilmesi, Peygamber Efendimiz (SAV)’in anlatılması, kitap okuma alışkanlığının kazandırılıp ilim tahsil etme isteğinin uyandırılması, ibadetlere alıştırılması, şahsiyet gelişimlerinin sağlanması, gerek ferdi gerekse toplumsal sorumluluklarının farkında bireyler olarak yetiştirilmesini sağlanması gibi çalışmalara önem veriyoruz. Ayrıca hafızlığını bitiren öğrencilerimiz için hafızlık sonrası eğitim çalışmalarımızı da sürdürmekteyiz.
 
Soru: Hafızlık konusunda ülke düzeyinde öğrencilerimizin almış olduğu başarılardan bahseder misiniz?
 
Cevap: Hafızlık yarışmalarında 2012 yılında kızlarda Türkiye ikinciliği, 2014 yılında kızlarda Türkiye birinciliği, 2016 yılında erkekler Türkiye ikinciliği, 2017 yılında erkeklerde Türkiye birinciliği, 2019 yılında erkeklerde Türkiye ikinciliği, 2021 yılında erkeklerde Türkiye birinciliği aldık. Öğrencilerimizi öğretmenlerimiz ve velilerimizi tebrik ediyoruz.
 
Soru: Sorularımıza anlaşılır, net cevaplar verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bizler de sizlerden aldığımız cevapları ilgili kişi ve kurumlarla ve sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız. Son olarak ilave söylemek istediklerinizi alabilir miyiz?
 
Cevap: Bu Kur’an hizmetinde emeği geçen, başta devlet büyüklerimize, buradaki yönetime, hayırsever Hilaliye gönüllülerine, hocalarımıza, tüm personelimize, öğrencilerimize ve ailelerine, maddî manevî destek olan herkese, özellikle bizleri yalnız bırakmayan Kur’an dostlarına teşekkür ederiz.
 
Bütün bu güzelliklerin ve muvaffakiyetlerin, Kur’an’ın feyiz ve bereketinden olduğunu ve kusurların ise beşerî yönümüze ait olduğunu bilerek ömrümüzün sonuna kadar Hilaliye Kur’an Kursları çatısı altında beraberce istihdam olunmayı Cenab-ı Hakk’tan niyaz ederiz.
 
Bizlere kurumumuzu ve yaptığımız hizmetleri tanıtma fırsatı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Eğitime Destek Platformu çalışmalarında biz de kurumumuz adına bulunmak isteriz. Tüm platform üyelerine selam ve saygılarımızı iletiyoruz.
 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
 
Bir insanın kaderi bazen bir şehrin kaderinde etkili olabiliyor. Merhum Şahin Yılmaz Hocaefendi’nin Erzurum’dan kalkıp gelerek 1962 yılında diktiği fidan yaklaşık 60 yıldır Kur’an’la hizmet yolunda davasına adanmış nesiller yetiştiren, aziz milletimizin çocuklarına istikamet veren köklü bir çınar olmuştur. Bizler yapılan hizmetleri, kurumu, vakıf çalışmalarını giderek yerinde gördük. Bizler büyük misafirperverlik gösterdiler.
 
Temeli ihlas, samimiyet ve takva ile atılmış olan bu Kur’an ocağı Rahman’ın bereketine nail olmuş; bu mektepten binlerce insanımız iman ettiği kitabını okumayı öğrenmiş; 5000’e yakın evladımız da hafızlık tacının sahibi olmuştur. Bu iş kolay bir iş değil. Büyük fedakarlıklar gerektiriyor. Bugün bu bereketli mekteplerden yetişen her bir kardeşimiz ülkemizin dört bir tarafında, yurt içinde ve yurtdışında mihrap, minber ve kürsüde Kur’an’ın sünnetin ve yüce dinimiz İslam’ın emin sesleri olarak çorak gönülleri sulamaya, bulanık zihinleri aydınlatmaya gayret etmektedirler. 
 
Bu vesileyle kuruluşundan bugüne bu hayırlı hizmete gönül ve emek vermiş olan başta Şahin Yılmaz Hocamız olmak üzere ahirete irtihal etmiş bütün Kur’an dostlarına Rabbimizden rahmet hayatta olup bu hizmeti omuzlayan fedakâr kardeşlerimize hayırlı ve bereketli bir ömür temenni ediyoruz. Bu müessesenin adına yakışır bir biçimde ümmete ve milletine hayırlı hizmetler yapacak daha nice fidanların yetişmesine vesile olmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz.
 
Hilaliye Kur’an Kursumuz her hususta ilimizin memleketimizin Kur’an hizmetlerinin yüz akı olmaya devam etmektedir hafızlık gibi çok önemli bir müessesenin devamını sağlayan Hilaliye Eğitim Vakfı’na milletimiz adına teşekkür ediyoruz.
 
Ülkemizde ve dünyada nice güzellikler oluyor. Nice iyilik hikayeleri yazılıyor. Her gün televizyon ekranlarından izlediğimiz şiddet, terör ve kötülüklerin son bulması için iyilik hikayeleri yazanları tanıtmak ve onlara karınca kararınca destek olmak görevimizdir. Bu kurumların fikir babası ve kurucusu olan Şahin Yılmaz Hocamızın bir sözü ile yazımızı nihayete erdirelim: “Kur’an’a hizmet etmeyeceksek, yaşamamızın ne ehemmiyeti var!”
 
Vesselam…
 
Dr. Muzaffer Yurttaş
Eğitime Destek Platformu Manisa İl Sorumlusu

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner42

Haber Sabah
Manset24 Haberleri
Haber Entel