İsmail AYDIN
İsmail AYDIN
yazar
Yazarın Makaleleri
EKONOMİ’NİN ÇARKLARI
2001 Ekonomi krizi öncesi izlenen yarı devletçi karma ekonomik modelin yürümediği ve devletçi politikalardan uzaklaşılması gerekliliğinin anlaşılması sonucunda daha liberal politikalar izlenmesi konusu gündeme taşındı ve ABD'nin görevlendirdiği...
Aydın “Türkiye Ve Türk Halkı Kardeş Azerbaycan Halkının Yanındadır”
Manisa Gazeteciler ve Yayıncılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aydın Azerbaycan'a yönelik yapılan saldırıyı kınadı. Aydın açıklamasında 'Türk milletinin dost ve kardeş ülkesi Azerbaycan'ın, "iki devlet, tek millet”...
SULTACILIK ve PARTİ İÇİ DEMOKRASİ
30 Ağustos zaferini kazanan ve bağımsızlık savaşında toprağa düşen dedelerimiz bugünkü siyasi partilerin iç demokrasi anlayışını görselerdi herhalde çok üzülürlerdi birileri bir dargrup kurarak ahbap çavuş ilişkileriyle ülke yönetimini...
KURULTAYLR VE DEMOKRSİ
CHP Kurultayları geçmiş yıllarda halkımız tarafından ilgi ile izlenir ve beklenir di. Ankara otelleri tıklım tıklım dolar yer bulunamazdı. Genel Başkan adayları otelleri dolaşır delegelere kendilerini tanıtır oy talebinde bulunurlardı....
NASIL BİR SİYASİ PARTİLER YASASI
Son günlerde yine gündeme gelen siyasi partiler kanunu öncelikle 12 Eylül kokuşmuş anayasasının boyunduruğundan kendini soyutlamalıdır. Tam demokrasiye geçiş için önemli bir ön adım olduğunu ve bunun çok iyi değerlendirilmesi gerçeği...
NASIL BİR SİYASİ PARTİLER YASASI
Son günlerde yine gündeme gelen siyasi partiler kanunu öncelikle 12 Eylül kokuşmuş anayasasının boyunduruğundan kendini soyutlamalıdır. Tam demokrasiye geçiş için önemli bir ön adım olduğunu ve bunun çok iyi değerlendirilmesi gerçeği...
28 Şubat ve Çav bella’cılar
 İşte bir sabah uyandığımda elleri bağlanmış, yurdum işgal altında, tutsakllığa dayanamam. Güneş doğacak çiçek açacak gelip geçenler diyecek merhaba. Ey güzel çiçek. özetle bu sözleri barındıran, Türkiye de grup yorumun da...
EKOSİSTEM VE DÜNYAMIZ
Doğal hayatımız elimizden kayıp gidiyor. Doğayı tüm canlılarla ortak kullanmak zorunda olduğumuzun neyazık'ki henüz bilincine varabilmiş değiliz. Yaşayan tüm canlılar bu dünyanın ortaklarıdır. O halde bu dünyayı birlikte kullanacağız......
65 YAŞ ve ÜZERİ KISACA 68 KUŞAĞI
Bu kuşak dünyanın en şanslı kuşağı 1968 öğrenci hareketleriyle başlayan süreç bu kuşağın 68 öncesi ve sonrasına kısaca bakmak gerekiyor... 2 inci dünya savaşı sonrasının talihsiz çocukları da diyebileceğimiz bu kuşak büyük yoksulluklarla...
İLETİŞİM ÇAĞI VE ÜNİVERSİTELERİMİZ
İnsan doğumundan ölümüne kadar, bir yandan yakın aile çevresi diğer yandan toplumun tüm diğer gruplarıyla bir sosyal ilişkiler ve iletişim yumağı içinde bulunur. Davranışa, hem bireyin verdiği anlam ve hem de toplumun verdiği anlam her...
BÜYÜKŞEHIR YASASI
Büyükşehir yasası ile gelecek güzellikleri beklerkengüzellikler adına hiçbir güzelliğin gelmediğini  tam aksine çirkinlikleride beraberinde getirenucube bir yasa ile karşılaştıkçok katlı merkeziyetçi bir yapının terk edileceği ve...
MANİSA GERÇEĞİ
Manisa'mız bilindiği yönüyle bir tarım bir sanayi kenti aynı zamanda müthiş bir potansiyel Turizm kenti. Tarım kenti özelliğini koruyabileceği konusunda Elbette endişelerimiz var, Tarım arazilerinin büyük bir kısmı ya işlenmiyor ya...
DEPREM KARMAŞASI
Türkiye'de bütün fay hatları aktif duruma geldiği söyleniyor gün geçmiyor ki sallanmayalım ,her güb 30-40 kez sallanıyoruz. Gece uykularımız kaçtı en ufak bir tıkırtıda yataktan fırlıyoruz. Türkiye coğrafi yapısı muhteşem ama...
“MANİSA OKUYOR”
10 Ocak Çalışan gazeteciler günü dolayısıyla Valilik bir kahvaltılı toplantı tertipledi ve tüm çalışan gazetecileri bir araya getirdi her şey çok güzeldi ancak çalışan gazetecilerin çoğu artık çalışmıyorlardı çünkü çalıştıkları...
AİDİYET DUYGUSU VE HAKKI BAYRAKTAR
Son günlerde birçok fabrika bacasının tütmediğini üzüntüyle izliyoruz. Yılların birikimleri bir anda yok olup gitmesi hem ülke ekonomisi hem sosyal yaşam allak bullak oluyor. Devletin kamburuna bir büyük yük daha ilave oluyor. Manisamız bir...
TGF BAŞKANLAR KONSEYİ
Türkiye Gazeteciler Fedarasyon'nun Başkanlar Konseyi İstanbul'da yapıldı. Avrasya Gazeteciler Derneği'nin organizasyonu ile hayata geçen toplantıda yerel basının sorunları tartışıldı. Fedarasyon Başkanı Yılmaz Karaca, açılış...
“Çağdaş Demokrat Hukuk Devleti”
Hukuk temellerine oturmayan bir demokrasi olamaz. Hukuk, insan hak ve özgürlüklerinin güvencesi olduğu kadar, demokrat siyasal iktidarlar tarafından keyfi olarak kullanılmamasından da teminatıdır. Kanun hakimiyeti yani, hukuk devleti, özgürlükçü...
KAVRAM KARGAŞASI
Hepimizin malumu olduğu üzere, 'demokrasi” üzerinde en çok kavram kargaşası yaşanan ideoloji olageldi. Bu gerçekten hareketle ben burada, özellikle çağdaş demokrasi tanımı üzerinde durmaya gayret edeceğim. Önce demokrasi: Bence bu...
Savaşan Dünya
İnsanlık tarihine baktığımız zaman geçmişimiz hep savaş, kan ve zulüm… Kim kiminle savaşıyor diye baktığımızda insan insanla savaşmış. Tarihte ünlenenler genelde kan döken savaşlar kazanan komutanlar savaşlar neden olur Dünyamızda?...
Tarım ve Ekonomi
Liberal ekonomilerde ekonominin itici gücü, serbest piyasa düzeninde özgürce işlev gören birey ve bireysel girişimcilerdir. Bireysel yeteneklerin rekabete dayalı serbest piyasa koşullarında en iyi şekilde değerlendireleceğine, bireyin ve toplumun...
Vatan Kurtaran Şabanlar
Türkiye'de siyasi dalgalanmalar zaman zaman yaşanır. Genelde az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin kaderidir. Sistem gereği liderler hep emir komuta zincirini koparmayacak aidiyet duygusuyla hareket edecek, kişileri tercih ederler bu da...
Nasıl Bir Hukuk Sistemi (Bölüm 2)
3) Hakimlik ve Savcılık mesleğine alım ve mesleğe başlama aşamaları ise şöyle olmalıdır:  a) Hakim ve savcı adaylarında mesleğe kabulde; yazılı sınav oranı % 80, sözlü sınav ise % 20 olmalıdır. Sözlü mülakatlarda, ilgili Kurul...
Nasıl Bir Hukuk Sistemi
Yeni yargı yılımız başladı. Adaletin tecelli ettiği bir yıl temenni ederim. Ancak, mevcut yargı sistemimizin adaletin tecelli ettiği konusunda kamu vicdanını mütmain edecek bir durumda olmadığı da yadsınamaz bir gerçek.  Peki, nasıl...
Sistem Tartışması
Cumhurbaşkanlığı sistemi halk'a sunulmadan önce tartışmayanlar şimdi sistem'i konuşmaları neyi değiştirecek bilmiyorum. Başkanlık sistemi en demokratik sistemdir. Ancak bizdeki gibi değil. Daha ilk gün çıcuk sakat doğdu çünkü...

banner42