Öne Çıkanlar Top Muay Thai sporcusu Rabia Ercan CHPnin Manisa adayları belli oldu Albayrak Cennet elması

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Komisyonda kabul edildi...

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Sosyal  Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 

Komisyonda, "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu" kapsamında  düzenlemeler içeren 3 maddenin teklif metninden çıkarılması dolayısıyla, teklifin  adı, "Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Teklifi" olarak değiştirildi. Komisyonda kabul edilen teklife göre, engellilere "evde bakım hizmeti  desteği" için "hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari  ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden az olması şartı" kapsamında yapılan  hesaplamaya bayram ikramiyeleri dahil edilmeyecek. Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde  bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya  başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

Çevre Kanunu kapsamında "geri kazanım katılım" payları, ürünün  piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın 24'üncü gününün sonuna kadar  ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine,  gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayanlar tarafından ise Gelir  İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek vergi dairesine beyan edilerek aynı  ayın sonuna kadar ödenecek.

Katılım payının süresinde beyan edilmediğinin ya da eksik beyan  edildiğinin tespiti halinde beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım  payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilecek. Süresinde  beyan edilmeyen ya da eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken  son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için Amme Alacaklarının Tahsil Usulü  Hakkında Kanunun 51. maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz  uygulanarak aynı kanuna göre tahsil edilecek. Bu madde kapsamında tahsil edilen  tutarlar genel bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

 Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri kazanım katılım payının beyan ve  ödeme sürelerini kanuni süresinden itibaren bir ayı geçmeyecek şekilde yeniden  belirlemeye yetkili olacak. Geri kazanım katılım payı beyannamelerinin verilme  sürelerini; kapsama girenlerin sektörleri, gayrisafi iş hasıladan, istihdam  edilen işçi sayılarını dikkate alarak il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı  ya da birlikte aylık, üç aylık ya da altı aylık dönemler halinde tespit etmeye;  beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye, beyannamelerin elektronik  ortamda gönderilmesine zorunluluk getirmeye, bu beyannamelerin yetki verilmiş  gerçek ya da tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermeye,  bu kişileri aracı kılmaya ya da zorunlu tutmaya ve uygulamaya ilişkin usul ve  esasları belirlemeye, Bakanlığın görüşünü alarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı  yetkili olacak.

 Bu kapsamda, 2019 yılının Ocak ve Şubat ayına ilişkin verilmesi  gereken beyannameler 24 Nisan 2019 tarihine (bu tarih dahil) kadar verilecek ve  bu beyanlar üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım payları 30 Nisan 2019  tarihi mesai saati bitimine kadar ödenecek.

  Teklifle, haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılan sivil  havacılık personelinin yeterlik belgelerinin, soruşturma veya kovuşturma  sonuçlanıncaya kadar geri alınması konusunda bakanlıklar arası koordinasyon  sağlanacak; belgeleri alınan sivil havacılıkpersoneli İçişleri Bakanlığına  bildirilecek. Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre  poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere, basılı kitap ve süreli yayınlardaki  KDV oranı sıfırlanacak. İstisna had sınırı ise bu istisnanın uygulanmasında  geçerli olmayacak.

 Teklife göre, cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici  portatif (cellular) telsiz telefon cihazlarının, özel tüketim vergisi oranlarını  indirmeye, yüzde 50'ye kadar artırmaya ve oranlara esas özel tüketim vergisi  matrahlarının alt ve üst sınırlarını dörtte birine kadar indirmeye, dört katına  kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

CEP TELEFONU ÖTV

Cep telefonları ile diğer alıcısı bulunan verici portatif (cellular)  telsiz telefon cihazlarının vergi oranlarının belirlenmesinde özel tüketim  vergisi matrahları esas alınarak yeniden düzenleniyor. ÖTV matrahı bin 200 TL'yi  aşmayanlar, ÖTV matrahı bin 200 TL'yi aşıp, 2 bin 400 TL'yi aşmayanların vergi  oranı yüzde 25 olacak.

Teklifle, Petrol Piyasası Kanunu'nda yer alan "Bir tüketim tesisinde  her bir cins üründen yılda 20 bin ton ve üzeri akaryakıt kullanan serbest  kullanıcılar, tüketimlerinin 15 günlük kısmını karşılayacak miktarda kendi  depolarında stok bulundurmak mecburiyetindedir ve bunlar ulusal petrol stoku  içinde mütalaa edilir." hükmü, metinden çıkarılıyor.

Serbest kullanıcı lisansı sahiplerinin, ulusal petrol stok  yükümlülüğünün kaldırılması hedefleniyor.

Teklife göre, konusu suç teşkil etmemek kaydıyla, bu maddenin yürürlük  tarihine kadar personelinin çocukları için kreş ve gündüz bakımevi hizmetini  bütçesinden hizmet alımı yoluyla karşılayan belediyeler, büyükşehir belediyeleri  ve bağlı kuruluşlarının yetkili ve görevli personeli hakkında idari veya mali  yargılama ve takibat yapılamayacak, başlamış olanlar işlemden kaldırılacak.

Hazineye ait  deniz ve iç sularda ya da buralardan yararlanılarak  karada yapılacak su ürünleri üretiminde, üretim hakkının Gıda, Tarım ve  Hayvancılık Bakanlığınca kiralanmasına ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2020'ye  kadar uzatılacak. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda değişiklik yapılarak, tehlikeli  sınıfta yer alan iş yerlerinde görev yapan C sınıfı iş güvenliği uzmanlarının ve  çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde hizmet veren B sınıfı iş güvenliği  uzmanlarının hizmet verme süreleri, kamu kurumları ve 50'nin altında çalışanı  olan az tehlikeli iş yerlerinin hizmet alma yükümlülüğünün yürürlük tarihi ile  eşleştiriliyor.

O BORÇLAR YAPILANDIRILACAK 

Teklifle, tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve  Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından  31 Aralık 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile  borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan  borçlular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar  banka/kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını  yapılandırabilecek.  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, yapılandırılan ve  ödemeleri halihazırda devam eden krediler, bu madde hükmünden etkilenmeyecek  ancak başvurmaları durumunda bu madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.

YENİ MADDELER İHDAS EDİLDİ 

Komisyonda teklife, yeni maddeler ihdas edildi. Söz konusu maddelere göre, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen  sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe  alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

  Taşeron işçiye ödenen kıdem tazminatının 11 Eylül 2014'ten sonraki  kısmı için kamu kurum ve kuruluşları tarafından taşeron şirkete gönderilen  davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilecek. Taşeron işçilere, 11 Eylül 2014'ten sonra imzalanan ihale sözleşmeleri  kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kıdem tazminatı ödemeleri,  sözleşmede aksi belirtilmemişse, taşeron işverene rücu edilmeyecek.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner42